ישראל: מה תוקפם של תנאי שימוש באתר שש-בש?

אולי יעניין אותך גם

האם מותר לאתר השש-בש "Play65" לחסום חשבון של משתמש ולחלט את הכספים השמורים בו? זו השאלה בה הכריע לאחרונה ביהמ"ש לתביעות קטנות בהרצליה. התובעת, אורית אלמוג, ובן-זוגה, נהגו לשחק באתר, עד למועד בו החליטה הנתבעת (מפעילת האתר - חברת אינטרלוג'יק) לחסום את חשבון התובעת לצמיתות. הסיבה לחסימה - שימוש בתוכנת עזר (שימוש האסור בהתאם לתנאי השימוש באתר) והפרות נוספות של הסכם השימוש. הכספים בחשבון התובעת חולטו על-ידי מפעילת האתר והועברו לשחקנים מולם שיחקה התובעת. אלמוג טענה כי עם סגירת החשבון, היה על מפעילת האתר להשיב לידה את מלוא הסכום שנותר בו. 

הרשמת ענת דבי ציינה כי אינטרלוג'יק מסתמכת על תניות הסכם המשתמש, עליו חותם כל משתמש בעת פתיחת חשבון באתר וכתנאי לשימוש בו. אלמוג ובן-זוגה אישרו כי חתמו על האישור, אך טענו כי לא קראו את תנאי ההסכם. ביהמ"ש קבע כי אין לקבל את טענת התובעת כי לא קראה את תנאי ההסכם עת אישרה את ההתקשרות: "הדעה נותנת כי אדם הנרשם לאתר ומפקיד כספים בחשבון המנוהל על-ידי האתר, קורא ומאשר את תנאי המשתמש טרם חתימתו עליו וחזקה עליו כי עשה כן". ביהמ"ש קבע כי הסכם השימוש באתר הינו הסכם המחייב את הצדדים.

אלמוג הודתה כי פתחה מספר חשבונות משתמש. בכך הפרה את תנאי הסכם השימוש, ציין ביהמ"ש. נימוקי התובעת, כי חזרה לשחק באתר לאחר הפסקה של מספר שנים, אין בהם כדי להסביר מדוע פתחה התובעת 5 חשבונות שונים. הרשמת אף קבעה כי הסבר הנתבעת, לפיו שימוש בחשבונות רבים פוגע בהגינות המשחקים - הינו מקובל והגיוני. התובעת אף הודתה כי מי ששיחק בפועל הינו בן-זוגה, ובכך הפרה את ההסכם הפרה נוספת. בסוג זה של משחק יש לדירוג השחקן וליכולותיו האישיות משמעות רבה למול יתר השחקנים, הטועים לחשוב כי מולם משחק שחקן עם דירוג נמוך, קבע ביהמ"ש.

לעומת זאת, מפעילת האתר לא הביאה ראיה כי נעשה שימוש בתוכנת עזר. טענת נציג האתר כי בן-זוגה של התובעת שיחק ברמה גבוהה בצורה יוצאת דופן, אין בה די כדי להרים את הנטל להוכיח כי נעשה שימוש בתוכנת העזר. עם זאת, קבע ביהמ"ש כי די בהפרות האחרות שפורטו כדי להוות עילה לביטול ההסכם על-ידי מפעילת האתר והיא הייתה רשאית לחלט את כספי הזכיות של אלמוג ולחלקם בין השחקנים מולם שיחקה. יחד עם זאת, ההסכם מקנה לאינטרלוג'יק זכות לחלט את כספי "הזכיות", אך לא את הכספים אותם הפקידה אלמוג כפיקדון באתר. כיוון שאלמוג הפקידה באתר סך של 200 דולר ארה"ב, הורה ביהמ"ש כי האתר ישיב סכום זה לידיה {ת"ק 47499-09-11 אורית אלמוג נ' אינטרלוג'יק בע"מ}.