רמו"ט: חריגות באיסוף מידע על קטינים באתר 'מאקו'

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) קובעת כי "אין לאסוף מידע אישי מקטינים ללא הסכמה הורית, גם באמצעות רשת האינטרנט". בהודעה לעיתונות מטעמה, פרסמה רמו"ט את תוצאות הפיקוח שביצעה באתר "מאקו", פורטל התוכן של זכיינית ערוץ 2 קשת, שנהגה לאסוף פרטים רגישים על קטינים במסגרת הרשמה לתוכניות ריאליטי.

הבירור בעניין הסתיים לאחרונה בהסכמה בין רמו"ט לקשת, זאת בעקבות תלונה שהגישה המועצה לשלום הילד. בתלונה נטען כי נמצאו חריגות באיסוף מידע על קטינים באתר, במסגרת מיון לתוכניות ריאליטי, לאחר שהתברר כי קטינים יכולים ומוזמנים להירשם כמועמדים לתוכניות, תוך מסירת מידע אישי רב אודותיהם ואודות בני משפחתם וחבריהם, ללא קבלת הסכמה הורית. גם נוסח ההסכמות שנדרשו הקטינים לאשר היה לכאורה גורף מאוד, לרבות ויתור מקיף של הקטינים על זכויותיהם.

במסגרת הפיקוח הוצגו הממצאים לקשת ונוהל מו"מ אודות האופן בו ניתן לגייס מועמדים לתוכניות ריאליטי לילדים, באמצעות האתר, תוך צמצום החשש של מסירת מידע אישי רב ללא הסכמה או פיקוח של ההורים. העקרונות שנידונו בין הצדדים מבוססים על נייר עמדה שפרסמה רמו"ט בנושא איסוף מידע על קטינים, והם מבוססים על החלופות הבאות:
  • איסוף פרטי קשר בלבד - מקטינים שהביעו התעניינות בתוכנית, כאשר איסוף מידע נוסף לצורך תהליך המיון ייעשה רק לאחר קבלת הסכמת האפוטרופוס;
  • איסוף מידע ללא פרטים מזהים - איסוף מידע בהיקף נרחב אודות הקטין לצורך הליך המיון, ללא איסוף פרטים מזהים. הקישור לפרטים המזהים ייעשה רק בהסכמת האפוטרופוס;
  • איסוף מידע הכולל פרטי קשר ומידע נרחב יותר, בשיטה סבירה המוודאת הסכמה של האפוטרופוס - ניתן לאסוף מידע רב יותר בתנאי שננקטה פרקטיקה סבירה לוודא כי ניתנה הסכמה של אפוטרופוס (כגון קבלת טופס הסכמה חתום, תיעוד שיחה טלפונית עם הורה, שימוש במספר כרטיס אשראי ועוד).
במסגרת כל אחת מהחלופות הללו, נדרשה קשת לתת גילוי נאות, בשפה ברורה ובהירה התואמת את רמת ההבנה של הנמען (ובהתאם להוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות), לעניין זהות הגורם המעבד את המידע, מטרת השימוש במידע, הגורם האחראי על השימוש במידע, אופן העיון במידע ואופן מחיקתו. במסגרת הבירור נודע כי המידע שנאסף לא הועבר לגורם חיצוני ולא שימש למטרה אחרת מלבד הליך המיון לתוכנית. קשת התחייבה להפסיק את איסוף המידע מקטינים באופן בו פעלה טרם הפיקוח וכן נדרשה למחוק את המידע שנאסף על קטינים ללא הסכמה מדעת של הורה ושהמשך השימוש בו לא הותר על-ידי הורה.

מאחר והמידע לא הועבר לכל גורם חיצוני ולא שימש לכל מטרה מלבד הליכי המיון (וכן בשים לב לשיתוף הפעולה של קשת ותיקון אופן פעילותה), החליטה רמו"ט לסיים את הטיפול בתלונה בצעדים המתקנים שפורטו לעיל. בהודעתה, ציינה רמו"ט כי בימים אלו היא עוסקת במספר בירורים דומים בהיקפם ובטיבם וכי היא ממליצה לציבור ללמוד את דרישות החוק להיערך בהתאם. מקור: משרד המשפטים.