העליון בארה"ב: מותר למכור משחקי וידאו אלימים

אולי יעניין אותך גם

ביהמ"ש העליון של ארה"ב נדרש אף הוא לשאלת פסילתו של חוק במדינת קליפורניה, שאסר על מכירה או השכרה של משחקי וידאו אלימים לקטינים (לאחר שנטען שמשחקים כאמור מציתים את האלימות בקרב הנוער ומעודדים אותה). בשנת 2009, קבע ביהמ"ש הפדראלי לערעורים (9th Circuit), כי החוק אינו חוקתי ומנוגד לתיקון הראשון לחוקת ארה"ב. מדובר בחוק משנת 2005, עליו חתם מושל מדינת קליפורניה דאז, ארנולד שוורצנגר. החלטת ביהמ"ש לערעורים דחתה את הערעור שהגיש שוורצנגר על החלטת בית-המשפט הפדראלי בסן-חוזה, שפסל את החוק בשנת 2007. בית המשפט העליון, ברוב של 7 שופטים מול שניים, הורה אף הוא על פסילת החוק. ביהמ"ש קבע כי "בדומה לספרים, מחזות וספרים מוגנים, שקדמו להם, משחקי וידאו מעבירים רעיונות ולעיתים אף מסרים חברתיים, באמצעות טכניקות ספרותיות מוכרות (כמו דמויות, דיאלוגים, עלילה ומוזיקה)... אלו מספקים על-מנת להעניק את הגנת התיקון הראשון לחוקה..." (לעיון בפסק-הדין: Brown v. The Entertainment Merchants Association). מקור: Joystiq.