סמכות השיפוט בעסקאות בינ"ל שנעשו באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

סמכות השיפוט ביחס לעסקאות בינלאומיות שנעשו באמצעות האינטרנט והטלפון, תיקבע לפי הפן המהותי והציבורי של העסקה ולא לפי מקום קבלת ההצעה לחתום על העסקה בפועל - כך קבע לאחרונה ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע. ההחלטה ניתנה במסגרת בקשת חברת Eclipse Magnetics מאנגליה לביטול היתר המצאה של תביעה שהגישה נגדה חברת איסכור צינורות ופרופילים, ביחס לתקינותם של מגנטים תעשייתיים. החברה הישראלית טענה כי הפורום הישראלי הוא הפורום הנאות לבירור התביעה, הואיל והחברה מאנגליה שלחה לה הודעת דוא"ל, בה קיבלה את הצעתה לכרות עמה חוזה. מנגד, טענה Eclipse Magnetics כי הסמכות הבינ"ל מסורה לביהמ"ש באנגליה. השופט שלמה פרידלנדר קיבל את טענות החברה הזרה וקבע כי ביסוס מקום כריתת החוזה לפי מקום קבלת הדוא"ל מהווה "פורמליזם משפטי עקר ולא ראוי". ביהמ"ש קבע כי "בעידן התקשורת האלקטרונית, אין חשיבות רבה לניתוח הטכני של מקום כריתת החוזה... הודעת הקיבול האחרונה עשויה להתקבל באמצעים טכנולוגיים אלה על-ידי מי מהצדדים ואין לקבוע את סמכות השיפוט הבינלאומית תוך התחקות אחר מקום מושבו הפיזי של הצד שביצע את הקיבול האחרון". בסיכומם של דברים, קבע ביהמ"ש כי הפורום הישראלי אינו הפורום המתאים לבירור התובענה והורה על מחיקתה. מקור: גלובס. לעיון בהחלטה: א 3246/09 איסכור צינורות ופרופילים בע"מ נ' Eclips Magnetics Ltd.