פרסומים מטעים באתר רשת האופנה הגרה

אולי יעניין אותך גם

הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, עו"ד תמר פינקוס, הורתה לחברת עדי הגרה בע"מ (מפעילת רשת האופנה HAGARA) להפסיק פרסומים המטעים צרכנים באתר האינטרנט של החברה. הרשות להגנת הצרכן בדקה פניות צרכנים ומצאה כי הרשת פרסמה באתר כי על כל הקולקציה בחנויות תינתן הנחה בשיעור 50%. בפועל, החברה לא קיימה את האמור בפרסום ובכך עברה לכאורה עברה על הוראות ס' 2(א) לחוק הגנת הצרכן, שעניינו באיסור על הטעיית צרכנים. עו"ד פינקוס מסרה כי תמשיך לבקר את הפרסומים השונים של רשתות הביגוד והאופנה, כדי לוודא כי הם הולמים את הוראות חוק הגנת הצרכן. לפני כחודש פנתה עו"ד פינקוס בפנייה דומה גם לחברת התיירות צבר. מקור: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.