הצעת חוק לפרסום הודעות ממשלתיות באינטרנט

הצעת חוק פרטית חדשה [פ/2701/18], שהוגשה על-ידי חברי הכנסת כרמל שאמה ואריה ביבי, קובעת כי היכן שנקבעה למשרד ממשלתי חובה חוקית לפרסם הודעה בעיתון, יראו חובה כאמור כחובה לפרסום באתר אינטרנט ייעודי שיוקם באתר משרד המשפטים. בדברי ההסבר מציינים יוזמי החוק כי כיום ישנן הוראות רבות בחקיקה המטילות חובת פרסום מידע לציבור בכלי התקשורת, לרוב בעיתונות הכתובה. חה"כ טוענים כי יש חשש כי פרסומים אלו, במתכונתם הנוכחית, אינם מממשים את זכות הציבור לדעת, בשל חוסר עקביות בנוגע למקום הפרסום ומועדו וכן בשל ניסוחים שלעתים אינם ברורים בצורה מספקת. דברי ההסבר מציינים כי להצעה יתרונות רבים לציבור ולקופה הציבורית, כגון: זמינות הפרסום, נגישותו, יכולת תפעולית נוחה, עלויות נמוכות ואפשרויות הפצה חדשות. הצעת חוק חובת פרסום הודעות באינטרנט, התשע"א-2010, הונחה על שולחן הכנסת ביום 8.11.2010.