קוסטה-ריקה: הגישה לאינטרנט היא זכות יסוד

בית המשפט לענייני חוקה בקוסטה ריקה, קבע לאחרונה כי הגישה לאינטרנט הינה זכות יסוד בסיסית של כל אדם. יחד עם קביעה זו, דחק בית המשפט בממשלה המקומית ליישם את האמצעים הדרושים לקידום ולהבטחת שירות אינטרנטי שיהיה זמין לכל תושבי המדינה. בעקבות הפסיקה, תידרש הממשלה לבחון מחדש את תוכניות פיתוח תשתיות התקשורת הלאומיות. נכון להיום, שירות אינטרנט הנגיש לכל אינו חלק מתוכניות הפיתוח של הממשל. מקור: CommunicationsDirect.