בריטניה: גוגל לא אספה מידע אישי משמעותי

אולי יעניין אותך גם

קצת חדשות טובות לגוגל בפרשת המידע שאספה בחשאי מרשתות אלחוטיות. לאחר שרגולטורים במדינות שונות ברחבי הגלובוס פתחו בחקירה נגד ענקית החיפוש ולאחר שהאחרונה התחייבה למסור את המידע שאספה, מסר השבוע דובר מטעם נציב המידע הבריטי (ICO - Information Commissioner's Office) כי מבדיקת המידע עולה כי גוגל לא אספה מידע אישי משמעותי. בהודעת הדובר נמסר כי נציגי ה- ICO ביקרו בחצריה של גוגל, על-מנת להעריך דגימות של המידע שנאסף. הדובר מסר כי הנציבות רצתה לבחון בעצמה את טענתה של גוגל, לפיה המידע שנאסף לא כלל יותר מרסיסי תוכן. לפי ההודעה, המידע שנבחן לא כלל פרטים אישיים משמעותיים היכולים לשמש כמידע מזהה. עם זאת, סייגה הנציבות את דבריה וציינה כי היא בחנה דגימות של מידע שנאספו בבריטניה בלבד וכי רשויות הפרטיות המבצעות בדיקה כאמור במדינות אחרות עשויות למצוא מידע מזהה במידע שנאסף. הנציבות ציינה כי להערכתה אין במידע שנאסף בכדי לגרום לנזק לנשואי המידע, אך בכל זאת היה פסול באיסוף המידע על-ידי גוגל. מקור: ICO.