ישראל: הצעת חוק מבקשת להילחם ב"צינתוקים"

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית חדשה, שהונחה על שולחן הכנסת לפני מספר ימים, מבקשת להילחם בתופעה שזכתה לכינוי "צינתוקים". בשיטה זו, שמטרתה הלא מוצהרת היא לעקוף את הוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם), מתקשרת מערכת ממוחשבת למספר רב של מנויי טלפון ומנתקת את השיחה עוד בטרם הספיק הנמען לענות לה. לרוב, נמעני ה"צינתוקים" מתקשרים למספר הטלפון שחייג אליהם (ושהופיע על צג הטלפון) ו"זוכים" להאזין להודעות פרסומיות מוקלטות שעניינן במכירת מוצרים ושירותים שונים. כמובן שהנמענים שהתקשרו והאזינו להודעות השיווקיות אף מחויבים בעלות השיחה. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - שיגור דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי), התש"ע-2010, הוגשה על-ידי חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפני ויוליה שמאלוב-ברקוביץ. ההצעה [פ/2478/18] מבקשת להוסיף לחוק הספאם את סעיף 30א(ב1), לפיו "...יראו מי שחייג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, ובמענה להתקשרות למספר שממנו חויגה השיחה כאמור מושמע דבר פרסומת, כמי ששיגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף קטן (ב)". law.co.il מזכיר כי לפני כשנה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה נגד חברת טלרן מסרים מיידים וכן בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בגין אותה שיטה ממש.