ישראל: פשרה ראשונה בייצוגית לפי חוק הספאם

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי מרכז נתן תוקף של פסק-דין לבקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם ולדחיית תביעתה האישית של המבקשת בהליך. ככל הידוע למדור, זוהי הפשרה הראשונה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק זה. עניין התובענה הייצוגית בטענת המבקשת, פלורי ניסן כי המשיבים (החברות סלקום ואופטיקה הלפרין) הפרו את הוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), לאחר שאופטיקה הלפרין שלחה הודעת SMS למבקשת, ללא הסכמתה, באמצעות חברת סלקום. המשיבות טענו כי ההודעה שנשלחה למבקשת אינה מהווה "דבר פרסומת", כהגדרתו בחוק, אלא כי מדובר בהודעה בדבר מתנה המוענקת ללקוחות אופטיקה הלפרין. נשיאת ביהמ"ש, השופטת הילה גרסטל, אישרה את הסכמת הצדדים לפיה יתרמו המשיבות תרומה בסך 600,000 ש"ח, ישלמו למבקשת סך של 50,000 ש"ח וישאו בשכ"ט באי כוחה בסכום של 150,000 ש"ח. ביהמ"ש ציין כי בין הצדדים קיימת מחלוקת פרשנית כנה הנוגעת להיבטים המשפטיים של החוק החדש, שטרם הוכרעו בפסיקה וכי יש בסיס לחשש המבקשת שבסופו של יום תדחה בקשתה ויש הצדקה להחלטתה להסתלק ממנה {ת"צ 6788-03-09 פלורי ניסן נ' סלקום ישראל בע"מ ואח'}.