העליון דחה ערעור בזק ביחס להעתקת נתונים מצד דפי זהב

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהגישה בזק על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, בגדרה נדחתה בקשת בזק למתן צו מניעה זמני כנגד דפי זהב. בזק דרשה כי ייאסר על דפי זהב להעתיק את מאגר נתוני מנויי בזק, המתפרסם באתר b144.co.il. כזכור, דפי זהב "שאבה" את נתוני מאגר המידע של בזק, לאחר שפרצה את ההגנות הטכנולוגיות באתר והיא עושה בהם שימוש באתר מתחרה, בכתובת phonebook.co.il. ביהמ"ש המחוזי פסק כי ההכרעה ביחס לחלק מעילות הבקשה אינה פשוטה ודורשת בירור מעמיק במסגרת התיק העיקרי. עיקר טענות הצדדים עסקו בדומה ובשונה בין ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור, להחלטה אחרת של המחוזי בתל-אביב שהתיר ל- alljobs.co.il להעתיק מודעות לוח מאתר מעריב ודחה את טענות מעריב להפרת זכויות יוצרים. החלטה זו אף אושררה בבית המשפט העליון. אתמול, קבע השופט אשר גרוניס כי אף אם יש הבדלים מסויימים בין המקרה שנדון בעניין מעריב, לבין המקרה הנוכחי, הרי שאין בכוחם של הבדלים אלו כדי לשנות מן המסקנה לפיה אין להכריע בשאלות המשפטיות הלא פשוטות בגדר בקשה לסעד זמני. נקבע כי אין בהבדלים עליהם הצביעה בזק כדי להצדיק הכרעה בהן בשלב של בקשה לסעד זמני. עוד נקבע כי מאזן הנוחות נוטה לטובת דפי זהב ונזקיה של בזק יוכלו למצוא מענה הולם בפיצוי כספי, אם תזכה בתביעה. נקבע עוד כי בזק לא הציגה תשתית ראייתית מספקת על-מנת לבסס חשד לקשיי פירעון של דפי זהב {רע"א 8304/09 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' דפי זהב בע"מ}.