רשם הגורמים המאשרים טוען כלפי קומסיין לתרמית

אולי יעניין אותך גם

מחלוקת חריפה התגלעה אתמול בדיוני ועדת המדע של הכנסת, בין רשם הגורמים המאשרים, עו"ד עמית אשכנזי, לבין חברת קומסיין (הגורם המאשר היחיד בישראל) ומנכ"לה, זאב שטח. רשם הגורמים המאשרים פועל מכוח חוק חתימה אלקטרונית. קומסיין מוסמכת על-פי החוק להנפיק תעודות אלקטרוניות שבהצטרפן לחתימה אלקטרונית מאובטחת יוצרות חתימה אלקטרונית מאושרת. לחתימה כזו יש במקרים מסוימים עדיפות על פני חתימות אלקטרוניות אחרות.

בישיבה סקר עו"ד אשכנזי את דו"ח הפיקוח של הרשם לשנת 2008, המתאר, בין השאר, תלונה שהגיש נגד קומסיין למשטרת ישראל, בגין מסמך שקיבל מהחברה כשהוא חתום בידי שישה מעובדיה ומעיד כי ביצעו פעולה מסוימת - בעוד שסרטי וידאו מלמדים שבוצעה בידי שניים בלבד, כל זאת בניגוד לנהלי הגורם המאשר. אף שהרשם שיבח את השיפור בבקרה הפנימית בחברה, כינה באחת הפעמים את מעשיה במילה "תרמית". עו"ד אשכנזי נמנע מתשובה אם היה שולל את רשיונה של קומסיין אלמלא היתה גורם מאשר יחיד. ראש הרשות למשפט וטכנולוגיה, עו"ד יורם הכהן, הדגיש לנוכח השאלה את הצורך למסד בחוק חתימה אלקטרונית אמצעי פיקוח ואכיפה שאינם כה קיצוניים, כדוגמת קנסות.

מנכ"ל קומסיין, זאב שטח, ציין כי אין זו אשמתה של החברה שהיא גורם מאשר יחיד. לדבריו, מקבלת החברה פניות מחו"ל לייעץ בקשר עם חתימה אלקטרונית שם. בתשובה לשאלת יו"ר הוועדה, ח"כ מאיר שטרית, גילה כי עד כה - יותר משמונה שנים לאחר חקיקת חוק חתימה אלקטרונית - הנפיקה החברה פחות מ- 10,000 תעודות אלקטרוניות לחתימות מאושרות. עם זאת צפה כי בשנה הקרובה תדרש להנפיק עשרות אלפי תעודות נוספות, בעיקר לנוכח פרוייקט הדיווחים המקוונים ברשות המסים.

קודם לדיון הגישה קומסיין לוועדה תגובה מפורטת לדו"ח רשם הגורמים המאשרים. בתגובה מאשימה החברה את הרשם כי ביקורתו אינה בונה אלא מונעת מתוך "אג'נדה" והיא "להרוס ולהקים גורם מאשר ממשלתי במקום הגורם הפרטי... נציגי הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע נכשלו בהערכת המורכבות הכרוכה בביצוע ויישום נושא כה מורכב אשר מצריך ידע רב וכל זאת בתנאים של רגולציה (שאנו מברכים עליה) ושוק שעדיין לא יצר הזדמנויות עסקיות.... על אף שהרגולטור אינו אמור להיכנס לשיקולים עסקיים, רצוי בהחלט שהוא יעודד ויברך יזמים אשר נוטלים על עצמם משימה כה מורכבת ושביקוrרתו תיעשה מתוך מגמה לחזק ולבנות גוף בריא וחזק ולא מתוך מגמה להחלישו ולגמדו".

בדיון תקפו נציגי החברות וונדרנט ומחקר אלגוריתמים את מה שהגדירו כהתנהגות מונופוליסטית של קומסיין, המנסה למנף את היותה גורם מאשר יחיד בישראל כדי למכור חומרה ותוכנה לחתימה אלקטרונית שהיא משווקת ומפתחת. מנכ"ל חברת וונדרנט, יקי גרוסמן, אמר כי "אין לרשם הגורמים המאשרים יכולת פיקוח ו\או אכיפה הנדרשים מתוקף סמכותו. מחובתו של משרד המשפטים למצוא את הדרך להתיר את המונופול שנוצר בשוק על ידי הממשלה". מנכ"ל מחקר אלגוריתמים, ד"ר גדי אהרוני, קרא לבטל את מעמדה המיוחס של החתימה המאושרת בחוק וציין כי בארצות-הברית, אוסטרליה, ניו-זילנד ואנגליה אין כלל חתימה כזו.

* גילוי נאות - עו"ד חיים רביה ייצג בדיון בוועדת המדע אתמול חברות בעלות-עניין, וונדרנט ומחקר אלגוריתמים.