הוט תפצה לקוח בגין משלוח הודעות פרסומיות

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב הורה לחברת הכבלים HOT לשם פיצוי בסך 2,000 ש"ח ללקוח אליו שלחה הודעות SMS פרסומיות. התובע, גל מדובר, הגיש תביעה כספית לפי הוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, האוסר על משלוח דברי פרסומת, לרבות באמצעות הודעות מסר קצר (SMS), מבלי שניתנה הסכמה מפורשת בכתב ומראש של הנמען. מדובר טען כי הוט שלחה אליו חמש הודעות SMS פרסומיות לטלפון הנייד, ללא הסכמתו. עוד ציין התובע כי שלח להוט מכתב, בו דרש כי תחדל מהמשלוח, אך למרות זאת קיבל 4 הודעות נוספות, שלוש מהן לאחר הגשת התביעה. השופט אילן דפדי קבע כי דין התביעה להתקבל, אך ציין כי אם הנתבעת הייתה חדלה מלשלוח לתובע הודעות לאחר שקיבלה את מכתבו, שאז יש להניח כי ביהמ"ש היה נמנע מפיצוי התובע. ביהמ"ש קבע כי הוט אכן הודיעה ללקוחותיה אודות הפרסומים במסגרת החשבוניות השוטפות, אולם מאחר שהמשיכה לשלוח לתובע דברי פרסומת גם לאחר קבלת מכתבו המפורש, יש מקום לפסוק פיצוי מתאים. עוד נפסק כי אין לקבל את טענת הוט כי מאחר שמדובר בהענקת הטבה לתובע, אין זה פרסום. בהודעה הוזמן התובע לרכוש סרט מהנתבעת ובתמורה לכך הוא זכאי למגש פיצה חינם. אין ספק שפרסומת זו נועדה לעודד את התובע לצרוך את שירותי הנתבעת, כמו גם את שירותי הפיצרייה. כן נפסק כי אין לקבל את טענת הנתבעת לפיה ההודעות הרביעית והחמישית לא נשלחו על-ידה. נוסח ההודעות מלמד כי האינטרס במשלוחן הינו של הנתבעת. בנסיבות העניין,פסק ביהמ"ש את מחצית הפיצוי המקסימלי הקבוע בחוק (1,000 ש"ח) בגין משלוח כל הודעה {תק 17552-06-09 גל מדובר נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ}.