מחקר: אי-ציות לחוק הגנת הפרטיות באתרים ישראלים

אולי יעניין אותך גם

אתרים ציבוריים מאופיינים ברמה גבוהה של אי-ציות להוראות חוק הגנת הפרטיות; דווקא באתרים הפופולאריים ביותר ניכרת רמה גבוהה יותר של ציות לדרישות החוק; ואתרי אינטרנט מסוימים נוקטים פרקטיקות פרטיות מעבר לנדרש על-ידי החוק- אלה חלק ממסקנותיו של מחקר אמפירי מקיף, ראשון מסוגו בנושא הגנת הפרטיות באתרי אינטרנט ישראליים. את המחקר ניהלו פרופ' ניבה אלקין-קורן, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, וד"ר מיכאל בירנהק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. באופן לא מפתיע, הם מדווחים, נמצאה רמה גבוהה מאוד של אי-ציות לחוק הגנת הפרטיות.

המחקר הקיף למעלה מ-1300 אתרים: בחלק מהמקרים נבדקו כל האתרים בתחום מסוים (למשל: כל האתרים הציבוריים), ובמקרים אחרים  נבדק מדגם מייצג (למשל: אתרים מסחריים וארגוניים). בנוסף נבדקו האתרים הפופולאריים ביותר בישראל, וכן קבוצת אתרים הנוגעים למידע רגיש. המחקר בחן את מידת הציות של האתרים לדרישות חוק הגנת הפרטיות, וכן את המדיניות המוצהרת של האתרים (מה הם מצהירים שהם עושים במסגרת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש). מרכיב נוסף של המחקר בחן את היבטי אבטחת המידע של האתרים.