אירופה: 11 מלים עלולות להפר זכויות יוצרים

אולי יעניין אותך גם

העתקה של קטעי משפטים קצרים בני 11 מילים בלבד, מתוך מאמרים חדשותיים, עשוייה להוות הפרת זכויות יוצרים - כך פסק בית המשפט האירופאי לצדק (ה- ECJ). חברה דנית בשם Infopaq, המספקת שירותים של ניטור מידע, לרבות גזרי חדשות, נתבעה על-ידי גוף של תעשיית העיתונות בדנמרק (DDF). התובעת טענה כי Infopaq מעתיקה קטעי כתבות קצרים ומוכרת אותם ללקוחותיה. בית המשפט קבע כי גם אם חלק מהתהליך של יצירת גזרי החדשות מהווה העתקה ארעית (הנתבעת עשתה שימוש בתוכנה הסורקת את עמודי העיתון ואז הופכת את המידע לטקסט, מתוכו נגזרו המשפטים הקצרים), הרי מרגע שהודפסו 11 המילים מתוך הכתבה שנשלחו ללקוחותיה, הפכה ההעתקה לקבועה. בנוסף, קבע בית המשפט כי הדירקטיבה האירופית בנושא זכויות היוצרים מגנה גם על טקסטים קצרים, בני 11 מילים, כיצירות מוגנות. מקור: OUT-LAW.COM.