בנק ישראל יסדיר את סליקת ההימורים באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

בנק ישראל עומד להגביל את הסליקה של חברות האשראי, בנוגע לעסקאות מקוונות של פורנוגרפיה, הימורים ותרופות. טיוטת חוזר של הפיקוח על הבנקים מנחה את חברות האשראי והבנקים לגבי ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בעסקאות לא חוקיות, כגון רכישת תרופות מרשם או תכנים פדופיליים באמצעות האינטרנט וכן הימורים מקוונים. דיון בנושא זה עם מנהלי חברות כרטיסי האשראי זומן לימים הקרובים. בטיוטת החוזר מנחה בנק ישראל כי על דירקטוריון הבנק / חברת כרטיסי האשראי, לאשר בהקדם האפשרי מדיניות סליקה ברשת האינטרנט בהתאם להנחיות בנק ישראל. בבנק ישראל מזהירים כי השימוש באינטרנט לצורך ביצוע עסקאות לא חוקיות, כגון הימורים, יחד עם התגברות השימוש של ארגוני פשע מאורגן בפעילויות אלו, מגדילים את חשיפת הבנקים לעבירות הלבנת הון. עוד מנחה הפיקוח על הבנקים כי אין לאפשר השלמת עסקה בכרטיס אשראי באינטרנט, אם קיים חשש שמדובר בסליקה של הימורים. מקור: גלובס.