ארצות-הברית: צו מניעה זמני נגד מכירתה של תוכנת ניטור

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדראלי בפלורידה הורה לעצור באופן זמני את מכירתה של תוכנת הניטור RemoteSpy, לבקשת נציבות הסחר הפדראלי בארצות-הברית (ה- FTC), הטוענת כי תוכנת ה- Keylogger מפרה את ה- FTC Act. נציבות הסחר הגישה את תלונתה כנגד חברת CyberSpy Software LLC מפלורידה, בטענה כי החברה מפרה את החוק הפדראלי בכך שהיא מפיצה תוכנת ניטור הניתנת להתקנה מרחוק, גם על-ידי מי שאינו בעל הרשאה בהתייחס למחשב בו מותקנת התוכנה. בנוסף, טוענת הנציבות כי החברה אספה ושמרה מידע אישי שנאסף באמצעות התוכנה. בתלונתה, ביקשה הנציבות כי ביהמ"ש יוציא צו מניעה זמני האוסר על החברה את מכירת התוכנה בזמן שהתיק תלוי ועומד וכן צו מניעה קבוע האוסר את מכירת התוכנה וכן הטלת פיצוי כספי לכל צרכן שנפגע מתכונות התוכנה. בהחלטתו, קבע ביהמ"ש כי יינתן צו מניעה זמני כנגד מכירת התוכנה, הואיל ויש סבירות גבוה כי הנציבות תצליח להוכיח כי מכירת התוכנה מפרה את הוראות ה- FTC Act. מקור: Cnet news.