The Marker Cafe יפצה את ארנון בורוכוב בגין לשון הרע

אולי יעניין אותך גם

ארנון בורוכוב מוסיף לתרום להתפתחות דיני האינטרנט בישראל. בורוכוב הגיש תביעה קטנה על-סך 17,800 ש"ח, כנגד חברת ביזנס נט בע"מ, המפעילה את אתר הרשת החברתית "The Marker Cafe". בורוכוב טען כי אדם הנוהג להטריד אותו זייף שני פרופילים שלו באתר (על שמו ועל שם אימו המנוחה), המהווים לשון הרע כלפיו, וביקש מהאתר להסיר אותם. האתר התנה את הסרת הפרופילים בהמצאת תצהיר של בורוכוב, המאשר כי הפרופילים אינם שלו. בורוכוב סרב להמציא את התצהיר, בטענה כי הדרישה אינה מעוגנת בתקנון האתר. גד ארנברג, שופט ביהמ"ש לתביעות קטנות בירושלים, קבע כי דרישת האתר לקבל תצהיר, בנסיבות בהם בורוכוב ביקש ממנו שלא לזהותו בפני מפרסם הפרופילים, הינה סבירה ומידתית. בהתאם לפסה"ד, סירוב התובע לתת תצהיר ובכך לסיים את הענין לא היה סביר. אם התובע אכן סבר שמפורסם עליו לשון הרע, יכול היה להמציא תצהיר והפרופילים היו מוסרים. עם זאת, נקבע כי המשך הפרסום גם לאחר שהוגשה התביעה כבר אינו סביר ומידתי. באמצעות הגשת התביעה, הובהר ללא ספק שהתובע הוא שביקש את הסרת הפרופילים והנתבעת היתה אמורה להסיר את הפרופילים אך לא עשתה כן. בנסיבות אלו,קבע השופט כי יש מקום לפיצוי בורוכוב בגין לשון הרע, אולם יש להעמיד הפיצוי על סכום נמוך בהרבה מהסכום הנתבע, שכן התובע יכל בקלות למנוע את המשך הפרסומים אך לא עשה כן. נקבע כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,500 ש"ח וכן את הוצאות האגרה {תק 1115/08 בורוכוב ארנון נ' ביזנס נט בע"מ}.