ישראל: מונה כונס נכסים כנגד עובד שהעתיק קבצים

אולי יעניין אותך גם

בהחלטה שניתנה בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, נעתר ביהמ"ש לבקשתה של חברת כלל פיננסים בטוחה והורה על מינוי כונס נכסים כנגד עובד לשעבר של החברה, בהתאם להוראות ס' 16-17 לחוק עוולות מסחריות. מינוי הכונס התבקש לצורך חיפוש ותפיסה של נכסים ומסמכים בביתו של המשיב, לרבות מחשבים וחומר מחשב. ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד. המבקשת עוסקת במתן שירותים בתחום ההשקעות והמשיב הועסק אצלה כאנליסט עד לאחרונה, אז התפטר מתפקידו. המבקשת טענה כי בסמוך לסיום תפקידו, העתיק המשיב קבצים רבים ממחשביה (לרבות קבצים מוגני סיסמה), הכוללים סודות מסחריים, לשם שימוש בהם בחברה מתחרה.

השופט אילן איטח, תוך בדיקת הקריטריונים למתן הצו המבוקש, קבע כי מהסכם ההעסקה של המשיב עולה כי הוא הסכים שהקבצים מהווים מידע סודי של המבקשת. נקבע כי קיימות ראיות לכאורה כי ה"נכסים" שהועתקו הם בבחינת סוד מסחרי וכי העתקתם ללא היתר מהווה לכאורה גזל סוד מסחרי. לדברי ביהמ"ש, קיים חשש סביר כי הנכסים הועתקו לצורך שימוש בהם בעבודתו החדשה של המשיב ולפיכך קיים חשש כי העובדה כי המשיב מחק אותם מ-Disk on key שהחזיר למבקשת, לא גרמה להוצאתם מידיו. לפיכך, אישר את המשפט את הבקשה {בש"א 10105/07 כלל פיננסים בטוחה ברוקראז' בע"מ נ' בני דקל}.