התקבל חוק נתוני תקשורת בישראל

אולי יעניין אותך גם

אמש התקבל בכנסת התיקון לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר למשטרה לקבל מחברות התקשורת נתונים על אזרחים לצורך ביצוע תפקידה. נתונים אלה כוללים נתוני גלישה באינטרנט, לרבות: אתרים, משך הגלישה בהם, כתובות ה-IP של מחשבים המחוברים לאינטרנט וכיו"ב. כן כוללים נתוני התקשורת גם נתוני שיחות באמצעות מכשירי טלפון סלולרי, כמו יעדי שיחות, משך השיחות, מיקום המכשיר בעת השיחה ועוד. כפי שדווחנו באתר, ההצעה נועדה לתקן את המצב הקודם שבו נתונים אלה התבקשו לפי סעיף 43 לפקודת סדר הדין הפלילי שעניינו קבלת חפצים. סעיף זה אינו מתייחס באופן ייחודי לנתוני תקשורת, אינו מאפשר קבלת קובצי מידע ממאגרי מידע וכן אינו מסדיר מצבי חירום שבהם נדרשים הנתונים בדחיפות. לפי החוק החדש, תתאפשר מסירת הנתונים לפי צו בית משפט כשהם נדרשים לצורך גילוי עבירות, חקירתן או מניעתן, גילוי עבריינים והעמדתם לדין, הצלת חיי אדם או הגנה עליהם וכן חילוט רכוש על פי דין. במקרים דחופים, תתאפשר מסירת המידע לידי קצין בדרגת סגן ניצב, ודרך מאגר נתונים שיועבר לרשות המשטרה. הצעת החוק עברה שינויים רבים במהלך 11 הדיונים שהתקיימו בועדת החוקה של הכנסת, בהם השתתפו נציגים ממשרדי הממשלה, הצבא, חברות התקשורת, ארגוני זכויות ומומחים. עיקר הדיונים היה במציאת האיזון הראוי בין ההגנה על שלום הציבור על ידי פעולות החקירה והסיכול של המשטרה לבין ההגנה על זכויות הפרט לפרטיות. החוק התקבל ברוב של 35 תומכים ו-5 מתנגדים. מקור: Ynet.