ישראל: סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים דחה בקשה לדחיית תביעה על הסף, מחמת חוסר סמכות מקומית, בנימוק כי פעילות הנתבעת מתבצעת באינטרנט ולכן תפוצתה בכל רחבי הארץ. המבקשת, המפעילה מרכז הזמנות אינטרנטי, טענה כי היה על התובע להגיש את תביעתו בהתאם לכתובתה הרשומה בנתניה. השופטת מרים ליפשיץ-פריבס קבעה כי שירותי האינטרנט מגיעים לביתו של כל לקוח וכי כך התוודע התובע לעסקה נשוא התביעה ופנה לנתבעת להזמין נופש. לדבריה "כשם שהנתבעת מעוניינת להגיע לכלל הלקוחות בארץ, מבלי שהללו יטרחו להגיע לכתובתה הרשומה בנתניה...כך אין להטריח את הלקוח לברר את המחלוקת...בבית משפט שמושבו בנתניה". השופטת קבעה כי לאור תפוצת האינטרנט בכל רחבי הארץ, מוקנית הסמכות לביהמ"ש בירושלים וכי אילו רצתה הנתבעת להתנות על-כך, היה עליה לעשות זאת מראש כבר בפרסומיה האינטרנטיים {תק 3979/07 סומלוינסקי אלי נ' חברת חובקי עולם בע"מ}.