נפסק - אתרים חייבים למכור במחיר הנקוב גם אם הוא מוטעה

אולי יעניין אותך גם

אתר אינטרנט המציע מוצר למכירה חייב למכור אותו במחיר הנקוב, גם אם הוא שגוי. כך קבע השופט אברהם טננבוים מבית משפט השלום בירושלים בפסק-דין שנתן היום (תק 002385/07 חבר אבשלום נ' סופטסייל). הוא השית על הנתבעת לפצות את התובע בסכום של אלף ש"ח.

באותו מקרה הזמין התובע "חלונות ויסטה" מהנתבעת, שהציעה את מערכת ההפעלה באתרה במחיר של 170 ש"ח. זמן קצר לאחר ההזמנה התקשר אליו נציג החברה והבהיר לו כי המחיר ננקב בטעות בשקלים ולמעשה צריך היה לנוקבו בדולרים. השופט טננבוים קבע כי על העיסקה חל חוק הגנת הצרכן ולפיו "עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל" בשקלים חדשים ובצורה ברורה לעין. החוק מוסיף וקובע באופן מפורש שבמקרה של הבדל בין המחיר המוצג על המוצר לבין המחיר הנדרש עבור המוצר בקופה, תהיה עדיפות למחיר המוצג על גבי המוצר:

"חוק הגנת הצרכן חל על מכירה באמצעות אתרי אינטרנט כפי שהוא חל על מכירה בכל חנות בשינויים המחויבים. על אתרי מכירה באינטרנט חלה החובה לפרסם מחירים לגבי כל מוצר שמוצע למכירה והמחיר שהוצג הוא המחיר המחייב".

על-פי פסק-הדין, לא ניתן להתנות על הוראות החוק בתקנון באתר האינטרנט. לפיכך נדחה נסיונה של הנתבעת להסתמך על תקנונה שקבע כי אחרי ההזמנה צריך נציג החברה ליצור קשר עם הלקוח ורק לאחר אישור פרטי ההזמנה ובכפוף להימצאות הפריטים במלאי תאושר העיסקה. עוד הורה כי -

"עסקאות הנעשות מרחוק דורשות מערכת אמון חזקה. על הצרכן להפנים כי אינו חייב לגשת פיזית לחנות כדי לרכוש מוצר, אלא יכול הוא לרכוש דרך האינטרנט כל מוצר שחפצה נפשו בשקט ובבטחון".

בית המשפט הורה כאמור כי הנתבעת תשלם לתובע פיצויים בסך של אלף ש"ח.