שיקים אלקטרוניים בישראל: העתיד כבר כאן

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם היום את תזכיר חוק הסליקה האלקטרונית של שיקים, התשס"ח-2007. לפי התזכיר, הבנקים יבצעו סליקת שיקים באמצעים אלקטרוניים בלבד. הבנק הגובה (שבו מוצג השיק לפרעון) ישגר אל הבנק הנמשך (שאצלו מתנהל החשבון שממנו יפרע השיק) "שיק ממוחשב". זהו "חומר מחשב שממנו ניתן להפיק פלט שהוא עותק זהה בתוכנו של שיק על כל הפרטים המצוינים בשני צדדיו". הבנק הגובה רשאי להחליט שהוא מבער את השיק המקורי או שומר אותו. אם השמיד את השיק, ישא באחריות לנזק שייגרם מכך. החוק מיועד ליעל ולהוזיל את הליך הסליקה בשני הבטים - לא צריך יהיה להעביר פיסית את השיק הנמשך מהבנק הגובה לבנק הנמשך, ואם השיק חזר - לא צריך יהיה להחזירו פיסית מהבנק הנמשך אל הבנק הגובה.