ביהמ"ש המחוזי התיר להעיד בורר באמצעות כינוס וידאו

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בירושלים התיר להעיד בורר באמצעות כינוס וידאו. השופט יוסף שפירא קבע כי בנסיבות המקרה, שעה שהעד נחוש שלא להגיע לישראל, לאור חשיבות עדותו והעובדה שמדובר בבורר, יש להתיר את העדתו באמצעות Video Conference. העד שזימונו נתבקש שימש כיו"ר מותב בוררים, בבוררות שנערכה בין הצדדים להליך. ביהמ"ש ציין כי הוראת ס' 13(א) לפקודת הראיות, מאפשרת לנהל דיון מחוץ לתחום השיפוט של ביהמ"ש ומותירה לביהמ"ש שיקול דעת רחב כיצד יתבצע הליך שכזה. תוך שהוא סוקר את הפסיקה שדנה בבקשות מסוג זה, ציין השופט שפירא כי מצד אחד, שימוש יתר בכלי זה יהפוך את הדיון המשפטי לטכני-דיגיטלי, בו יעלם גורם ההתרשמות הבלתי אמצעית של השופט מהעדים. מאידך גיסא, ציין השופט כי השימוש בכלי זה יכול לחסוך בזמן ואמצעים ולייעל ולזרז את הדיונים {א 8393/06 Roch Diagnostics נ' יישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה בירושלים}.