ערעור על ההחלטה המתירה לעיין בדואל של עובד

אולי יעניין אותך גם

האתר TheMarker מדווח כי לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה בת"א, לפיה למעביד מותר, בנסיבות מסוימות, לעיין בהודעות דואל של עובדיו. בחודש יולי השנה, קבעה השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, כי בכדי לעיין בדואל ששלח העובד, על המעביד לעמוד בתנאים הנקובים בחוק האזנת סתר ובחוק הגנת הפרטיות. ההחלטה התקבלה במסגרת תביעה שהגישה טלי איסקוב ענבר נגד מעסיקיה בעבר. בנסיבות המקרה, קבע ביה"ד שיש לראות באיסקוב כמי שנתנה את הסכמתה לעיון מעסיקיה בתכתובת הדואל שלה וזאת משום שתיבת הדואל ניתנה לה לצורכי עבודה. בנוסף, הנתבעת הבהירה לאיסקוב כי היא נוהגת לנטר את הדואל. עוד נימקה השופטת, כי איסקוב עירבה תכנים אישיים ומקצועיים בהודעות ובכך ויתרה על זכותה לפרטיות בהן. לבסוף, קבע ביה"ד כי הפגיעה בפרטיות היתה מזערית, שכן לא דובר בתוכן בעל אופי אישי וכי החברה עיינה בהודעות הללו רק כדי להתגונן מפני התביעה שהגישה נגדה העובדת.

כעת, הגישה איסקוב בקשת רשות ערעור על ההחלטה, בה היא טוענת כי יש בהחלטה משום פגיעה בלתי מתקבלת על הדעת בחירות העובד ובזכותו לשמירה על מתחם פרטיותו. בין היתר, טוענת איסקוב כי החברה מעולם לא טענה כי ברצונה לעיין בהודעות שבתיבות הדואל האישיות וכי לא הייתה יכולה לצפות כי הודעותיה ייחשפו לעיני זרים. לדבריה, הניטור בחברה נועד לפקח על חדירת וירוסים ותפעול המחשב בלבד. לפיכך, התבקש בית הדין לבטל את ההחלטה לעיל ולקבוע כי אין לקבל את הודעות הדואל כראיה בהליך. עוד דווח, כי האגודה לזכויות האזרח ו"קו לעובד" מבקשות להצטרף להליך, על-מנת להגן על זכותם של עובדים לפרטיות במקום העבודה.