נפסק - תפיסת מייל במחשב הנמען אינה האזנת סתר

אולי יעניין אותך גם

דיני החיפוש והתפיסה במחשבים - ולא דיני האזנת סתר - חלים על תפיסת הודעת דואר אלקטרוני שהגיעה למחשב היעד וטרם נקראה על-ידי הנמען. כך קבע בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט חאלד כבוב) בהתייחס לבקשת צבי קרוכמל, מנאשמי פרשת הסוס הטרויאני, לפסול הגשתן כראיות של הודעות דואר אלקטרוני שנתפסו במחשבו.

בית המשפט קיבל את עמדת התובע, עו"ד חיים ויסמונסקי, ואיבחן בין תפיסת הודעה כזו לבין לכידתה על שרתי ספק הגישה לאינטרנט המחייבת, לשיטתו, צו האזנת סתר: אצל ספק הגישה מאוחסנת ההודעה באורח זמני והיא נתונה בעיצומו של תהליך העברתה למחשב היעד. בשלב זה הנמען אינו יודע כלל על היווצרותה ועל עצם קיומה של ההודעה. בעוד שאצל הנמען הגיעה ההודעה ליעדה הסופי - הכתובת שלשם נשלחה מלכתחילה. היות שמועד ועיתוי שליפת ההודעה מכאן והלאה תלוי בנמען בלבד ונתון לשליטתו ובחירתו, יש לראות ב"שיחה" ככזו שהסתיימה ולפיכך דיני האזנת סתר לא יחולו עליה. פ 040206/05 מדינת ישראל נ' פילוסוף ואח'.