ארצות-הברית: התעלמות יקרה מגילוי מסמכים אלקטרוניים

אולי יעניין אותך גם

שופט פדראלי בניו-יורק הטיל קנס בסך 1.25 מיליון דולר על שני משרדי עורכי-דין וחברת הביטוח שייצגו, בשל כשלונם להמציא מסמכים אלקטרונייים ומסמכי נייר בקשר עם תביעת ביטוח שהוגשה בעקבות מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר. בדצמבר האחרון נכנסו לתוקפן תקנות לגילוי מסמכים אלקטרוניים המחייבות חברות אמריקאיות המעורבות בליטגציה פדראלית להמציא גם כל סוג מידע שנשמר בפורמט אלקטרוני (תכתובות דואל חיצוני ופנימי, מסרים מיידיים, מסמכים דיגיטליים וכיוצא בזה). לפי התקנות, צדדים למשפט צריכים לנסות ולתאם את דרישות גילוי המסמכים האלקטרוניים כ-120 יום לפני תחילת המשפט ולהערך בהתאם. אך המצאת המסמכים אינה דבר של מה בכך: לעיתים המסמכים שמורים בפורמטים דיגיטליים שונים (לדוגמה קלטות גיבוי וכדומה) והמצאתם כרוכה בעלות כספית גבוהה. לבית המשפט ניתן שיקול דעת לפטור צד מגילוי המסמכים אם התשכנע כי נטל המצאת המסמכים גדול מערכם הראייתי. למרות כל האמור לעיל, מסקר שנערך לאחרונה עולה כי חברות רבות אינן ערוכות כראוי לגילוי מסמכים אלקטרוניים ואף אינן מסוגלות להמציא תכתובות דואל בנות שנה. מקור: CNET News.com