ארצות-הברית: היכן הודעות הדואל של אינטל?

אולי יעניין אותך גם

ב"כ של חברת אינטל הודיעו כי ייתכן והחברה איבדה הודעות דואל פנימיות, שנדרשה החברה למסור במסגרת תביעה שהוגשה נגדה על ידי AMD. במכתב לשופט פדראלי, הודיעו ב"כ של אינטל כי ההודעות נמחקו כתוצאה מטעות אנוש, וזאת למרות מאמציה של החברה לשמר מסמכים הנוגעים לתביעה. לדבריהם, עובדים שקיבלו הוראה לשמור הודעות על כונני המחשב שלהם, הניחו כי ההודעות ישמרו על שרתי החברה, אך הודעות נמחקות משרתי החברה לאחר פרק זמן מסויים כדבר שבשגרה. עובדים אחרים הניחו בטעות שמחלקת ה-IT של אינטל שומרת את כל ההודעות. עוד נמסר כי החברה כשלה בכך שלא הודיעה למאות עובדים לשמור הודעות דואל הקשורות להליך המשפטי. יש לציין כי עיקר ההודעות שאבדו נוצרו רק לאחר הגשת התביעה, בחודש יוני 2005. כפי שדווח במדור זה, בדצמבר 2006 נכנסו לתוקפן תיקונים לכללי הפרוצדורה האזרחית בארצות-הברית, המאפשרים לדרוש המצאת מסמכים אלקטרוניים כחלק מהליכי גילוי המסמכים בשלב המקדמי של המשפט. מקור: Infoworld.com.