נפסק - אפשר לעכב שחרור שם-מתחם

אולי יעניין אותך גם

כך קבע בית משפט השלום בטבריה, בפסק-דין ראשון מסוגו בארץ (א 1491/03 כינרת תקשורת אינטרנט בע"מ נ' נטוויז'ן בע"מ). בנסיבות אותו ענין התובעת נותרה חייבת כספית לנתבעת, חברת נטוויז'ן, אשר עיכבה את הורדת ההגדרות הידניות של ה- DNS לתובעת. האם היתה רשאית לעשות כן? בית המשפט השיב על כך בחיוב: "לכאורה, אותו שרת DNS, אינו נכס מוחשי אשר ניתן "להחזיק בו בשתי הידיים", אך ההחזקה בו היא בהחלט החזקה הדורשת ביצוע פעולות פיסיות לתפעולו - החזקה שמנעה מהתובעת להשתמש בו. מצב זה מתיישב עם ההנחה העומדת מאחורי הדרישה שזכות העכבון תקום רק כנגד נכסים מוחשיים, שכן לפי אותה הנחה, ההחזקה הפיסית קיימת בעצם רק בנכסים מוחשיים ולא בנכסים ערטילאיים... ובענייננו, קיימת החזקה פיסית ע"י הנתבעת בשרת ה-DNS, גם אם נראה בו כנכס בלתי מוחשי". ההחלטה אינה מהווה תקדים, שכן היא ניתנה על-ידי הערכאה הנמוכה בשרשרת ערכאות המשפט בארץ. עם זאת, ספקי שירותי-אירוח יבקשו בוודאי להיתלות בה כאשר יעכבו שחרור שמות-מתחם כערובה לתשלום חובות. נטוויז'ן יוצגה בהליך על-ידי עוה"ד רונן ברק.