ישראל: אזכור באתר אינטרנט אינו יוצר נציגות מורשה

אולי יעניין אותך גם

כך קבעה לאחרונה שופטת בית משפט השלום בתל-אביב, נועה גרוסמן, בדיון בבקשת חברת Future Electronics לקבוע כי אינה יכולה לשמש כנציגתה המוסמכת בישראל של חברה זרה שמושבה בארצות-הברית. המבקשת טענה כי אינה כשירה לשמש ככתובת ראויה לקבלת כתבי בי-דין עבור חברת ST Microelectronics, למרות אזכורה באתר האינטרנט של אותה חברה.

בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע, כי אזכורה של המבקשת באתר האינטרנט של הנתבעת עדיין אינו הופך אותה למורשה לקבלת כתבי בי-דין עבורה. מדובר במנגנון להקלת דרכם של לקוחות, המבקשים לקשור קשר עם הנתבעת באמצעות מפיציה בישראל, כאשר האזכור באתר האינטרנט הוא "חלון הראווה" של אותו קשר. בית המשפט ציין, כי דף האינטרנט אינו מהווה מצג המקנה למבקשת מעמד מיוחד וכי מדובר בכלי טכני תועלתני. "גם בעולם הווירטואלי, אזכורים ברשת האינטרנט עדיין אינם מייצרים מעמד של מורשה. קישורים (Links) נפוצים ברשת האינטרנט, כאשר באמצעותם ניתן לדלג בקלות וביעילות מאתר לאתר. קיום הקישור עדיין אינו מקנה מעמד משפטי ואינו יוצר זיקות מחייבות בין המקשר למקושר" (א 38040/05 Future Electronics נ' אלספק הנדסה בע"מ).