ארצות-הברית: צפייה 'בלבד' בתכנים פדופיליים - אינה עבירה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון במדינת פנסילבניה דן בשבוע שעבר בסוגיה, המהווה פירצה בחוק העונשין במדינה זו. בית המשפט נדרש לשאלה: מה אחריותם של משתמשי אינטרנט, הצופים בתמונות פורנוגרפיות של קטינים, אך אינם שומרים העתק מן התמונות על הכונן הקשיח במחשב? הרכב בן שלושה שופטים פסק, כי צפייה 'בלבד' בתכנים פדופיליים באינטרנט, מבלי להוריד או לשמור במכוון את התמונות שנצפו, אינו מהווה "החזקה ביודעין" של תכנים פדופיליים, כנדרש בחוק לגיבוש יסודות העבירה. למרות ההחלטה, ציין פאנל השופטים כי בכוחו של המחוקק לקבוע במפורש כי צפייה בתכנים פדופיליים מהווה עבירה. עם זאת, שעה שלשון החוק אינה חד-משמעית בכל הנוגע לסוגיות הנובעות מעידן המידע, חייב בית המשפט לבחור בפרשנות החוק המקלה עם הנאשמים. שם התיק: Commonwealth v. Diodoro. מקור: Law.com.