נפסק - מסמכים חסויים גם אם פורסמו באתר ממשלתי

אולי יעניין אותך גם

חב' סלקום זכתה בבקשה לסלק דו"חות וחוות דעת של משרד התקשורת ויועציו ממסמכים שהוגשו לבית המשפט בתביעה נגדה, המבקשת הכרה כתביעה ייצוגית. הסיבה - תקנה 9 לתקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיון), התשמ"ו-1986 קובעת כי עובדי משרד התקשורת לא יגלו ידיעות ומסמכים שקיבלו ממי שנתונים לפיקוחם. "דין הוראה זו, לאור לשונה ותכליתה, להתפרש כמשתרעת גם על סודיות המידע בהליך שיפוטי, ובכך להביא לידי יצירתו של חיסיון", קבעה השופטת שרה גדות מבית המשפט המחוזי בתל-אביב. אבל, השתוממו התובעים, הדו"חות פורסמו באתר האינטרנט הרשמי של משרד התקשורת, ואם כך משמע שהמשרד ויתר על החיסיון. "דין טענה זו להידחות מאחר ו"בעליו" של החסיון הן חברות הרט"ן, אשר הן שמסרו למשרד התקשורת את המידע שעל בסיסו הוכנו הדוחות", השיב בית המשפט. "העובדה לפיה הנתבעות לא פנו בדרישה למשרד התקשורת להסרת הדו"חות [במשך שנה מאז שפורסמו - law.co.il] אין בה משום ויתור על החסיון". פרסום הדו"חות אינו שולל את מטרת החסיון, שהיא לעודד שיתוף פעולה בין רשתות הרט"ן למשרד התקשורת, ולמנוע את חששן כי המידע הנמסר עלול לשמש נגדן בסכסוך אזרחי, נפסק עוד. "תכלית זו מוסיפה לדבוק בדוחות, אף שאינם עוד סודיים". (א 1456/03 בש"א 9179/06 סלקום ישראל בע"מ נ' גיא יוחנן ואח').