ישראל: דואר אלקטרוני רשום - הסוף?

אולי יעניין אותך גם

הממשלה החליטה במפתיע למשוך מהכנסת את הצעת החוק שנועדה לעגן את מעמדו של דואר אלקטרוני רשום. נראה כי הסיבה למשיכתה המפתיעה נעוצה בחילוקי דיעות בין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר (משפטים, תקשורת ואוצר). בכנסת סבורים שהצעת החוק הממשלתית הוגשה בטרם היתה בשלה דיה. ואמנם, בגלגוליה האחרונים היא עברה שינויים מהותיים: בין השאר, הצעת החוק המקורית ביקשה להקנות מעמד שווה ערך לדואר רשום רק להודעות שישלחו מן המדינה לאזרחים. חברי ועדת החוקה של הכנסת דרשו הדדיות - הווה אומר גם משלוח מן האזרחים אל המדינה. נראה שהמדינה לא ערוכה לקבל מיילים מהציבור.

בנוסף, בעוד שבתחילה ראתה הממשלה לנגד עיניה מערכת וולונטרית שבה אין כופים על האזרח לקבל דואל, הנוסח העכשווי של ההצעה שוקל להכיר בחובת גופים מפוקחים לקבל מסרים אלקטרוניים מהגורמים הציבוריים המפקחים עליהם. זאת ועוד, הנוסח העדכני של הצעת החוק שגיבש הצוות המשפטי בוועדת החוקה, דורש שדואר אלקטרוני רשום יכלול אישור על הגעת מסמך מסוים אל הנמען. מערכות ה-IT של הממשלה אינן ערוכות לספק אישורים כאלה.

ההצעה, שהוגשה לכנסת כחלק מחוק ההסדרים במשק המדינה, הופרדה בהחלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט ונדונה כחוק נפרד. לאחר שאמורה היתה במקורה להוות תיקון לפק' הראיות, ולאחר מכן הוראת שעה בחוק חתימה אלקטרונית, הוצע לאחרונה לקיימה כחוק עצמאי שעניינו המצאות אלקטרוניות מן המדינה לאזרחים.

מנהל פרוייקט תהיל"ה במשרד האוצר, בועז דולב, מסר לועדת החוקה שהחוק נחוץ כדי לאפשר 'פיילוט' לפרוייקט כספת הממשלתי המיועד לשגר מסרים אלקטרוניים מתועדים מגופים ציבוריים לאזרחים. בהעדר החוק, ייאלץ המשרד להשיק את הפיילוט בלא הסדר שבדין.

מי מפסידים ומי מרוויחים מסילוק ההצעה משולחן ועדת החוקה? בטווח המידי, חברת דואר ישראל שחששה לאובדן הכנסות בהיקף של עד מאה מיליון ש"ח מרוויחה מהעיכוב. 'דואר אלקטרוני רשום' מעוגן לעת עתה בתקנות סדר הדין האזרחי, כדי לאפשר את הפעלתם של בתי המשפט האלקטרוניים (במ"ה), כך שהנהלת בתי המשפט אינה צריכה להצטער על העיכוב בחקיקה. משרד האוצר ופרוייקט 'כספת' ימשיכו לפעול בחוסר ודאות רגולטורי (אלא במקום שבו 'כספת' תספק שירותים במסגרת פרוייקט במ"ה). גופים ציבוריים (תחילה) ועסקיים (אחר-כך) שרצו להשתמש במערכות דואל רשום כדי לחסוך בהוצאות, ייאלצו להמתין. לכך תהיה השלכה כמובן גם על גורמים מסחריים שמבקשים לפעול בתחום.

אפשר שהצעת החוק תוחזר לשולחן הכנסת בעוד חודשים אחדים. עד אז אפשר לקוות שמשרדי הממשלה יצליחו לגבש ביניהם הסכמות שיאפשרו הפעלתם של שירותי דואל רשום...

גילוי נאות: עו"ד חיים רביה השתתף בדיוני ועדת החוקה מטעמה של חב' רשום.קום הפועלת בתחום שירותי הדואר האלקטרוני הרשום.