EMI יוזמת הקמת ברית להגנה על זכויותיה

אולי יעניין אותך גם

חברת התקליטים EMI מקיימת מגעים עם YouTube, Revver ואתרים נוספים המאפשרים טעינה של קבצי וידאו, להקמת ברית שתסייע לה במלחמה בפיראטיות. מטרת הברית היא לפקח ולנטר שימוש מפר ולא מורשה בזכויות היוצרים של EMI באתרים הללו, לרבות הצבת קליפים מוזיקליים וכיו"ב. המטרה העיקרית של המגעים הללו היא להגן על קליפים מוזיקליים שמפיקה חברת התקליטים ושמוצאים את דרכם, בסופו של יום, לאתרים המאפשרים הצבה של קבצי וידאו. מקור: CNET News.com.