בוטלה הוועדה לאיתור ראש הרשות לטכנולוגיה

אולי יעניין אותך גם

מינוי הוועדה שנועדה לאתר ראש לרשות המשפטית לטכנולוגיות מידע ולהגנת הפרטיות במשרד המשפטים - בוטל במפתיע. המחפש באתר נציבות שירות המדינה אחר הפניה להציע הצעות לתפקיד - לא ימצא אותה עוד [אבל אתר פרסומי הממשלה לא התעדכן. המשרה עוד מופיעה בו]. סיבת הביטול לא נמסרה. בהתחשב בעובדה שמנכ"ל משרד המשפטים הנחה "לנהל הליך פומבי ושקוף לבירור מטרות, יעדי וצרכי הרשות", העדר סיבה מפתיע לא פחות מעצם הביטול. מקורות יודעי דבר מעריכים, שהביטול נעוץ בשינויים בהגדרת תפקיד הראש ו/או בהגדרת תפקיד הרשות. הרשות אמורה היתה להתחיל לפעול בתחילת 2006. הבהרות יתקבלו ברצון.