גוגל ניוז הושק בעברית. וחטף מכתב איום מוואלה!

אולי יעניין אותך גם

אך זה הושק, Google News בארץ הקודש - וכבר זכה לקבל מכתב מעורכי הדין היעילים של וואלה! (חברינו בהרצוג, פוקס, נאמן ושות'): "במסגרת השירות החדש עושה חברתכם שימוש, שלא כדין ובהעדר הרשאה, בידיעות חדשותיות ואחרות שמתפרסמות באתר וואלה", נכתב במכתב, "הידיעות שמתפרסמות באתר וואלה הן קניינה הבלעדי ומוגנות בזכויות יוצרים. לפיכך, השימוש הלא מורשה, שעושה חברתכם בידיעות אלה באתר האינטרנט שלה – עולה כדי פגיעה חמורה בזכויות הקניין של מרשתי, אגב הפרת זכויות היוצרים בהן". במכתב נדרשת גוגל לחדול מלפרסם באתר כל ידיעה חדשותית או אחרת מ"וואלה", ואם לא תפעל החברה "בכל דרך חוקית שעומדת לרשותה על מנת להגן על זכויותיה". גוגל ניוז זוכה לביקורת מצד מו"לים ועתונים ברחבי תבל וגוגל גם נתבעה בגינו (ראו כאן) ו/או אוימה בתביעות (לדוגמה בהונג-קונג). על כל פנים, איום בתביעה מצידו של פורטל אינטרנטי אחר הוא חידוש. השירות כפי שהושק בישראל יטען מן הסתם באופן נמרץ מאד להגנת "טיפול הוגן" ביצירה לשם סקירה או תמצית עתונאית. מקור: Ynet.