"חברות התקליטים מנפחות מחירי מוסיקה דיגיטלית למנויים"

אולי יעניין אותך גם

כך מאשימים בכירים בתעשיית המוסיקה הדיגיטלית באזני ה-Wall Stree journal (ומצטט BetaNews). האמצעי - סעיפי "לקוח מועדף" (Most Favored Nation) שחברות התקליטים כוללות בהתקשרויות עם הספקים הדיגיטליים. על-פי הסעיף יושוו התנאים המוענקים לחברה א' לאלה שניתנו לחברה ב', אם תנאי חברה ב' עדיפים על שלה. התוצאה - כל חברה יכולה רק להרוויח מכושר המשא ומתן של רעותה, והתנאים שמעניקים ספקי המוסיקה הדיגיטלית לכולן, ובהם המחיר כמובן, משתווים. ה-WSJ הצליח להשיג מסמך של יוניברסל המורה כי החברה תדרוש סעיף לקוח מועדף על כל תנאי מהותי בעסקה. דובר מטעמה הסביר בלי למצמץ, שהדבר נעשה כדי להגן על אמניה מפני "ניצול בדרכים חדשות ושונות". [הערת law.co.il: בישראל, רשות ההגבלים העסקיים עלולה לראות בסעיפים מעין אלה הסדר כובל אסור. במדינת ניו-יורק חוקר התובע הכללי, אליוט שפיצר, חשדות שחב' התקליטים מתאמות ביניהן שלא כדין את מחירי המוסיקה הדיגיטלית].