הכרעה סופית בתביעת יאהו נגד הארגונים היהודיים

אולי יעניין אותך גם

האם מגיע לסיומו הקרב הניטש זה שנים בין האיסור על הסתה לגזענות באירופה לבין חירות הדיבור המקודשת בארצות-הברית? בית המשפט הפדראלי לערעורים של המחוז התשיעי הכריע בתביעת המנע של יאהו! נגד האירגונים היהודיים בצרפת. התביעה נדחתה ופסק-הדין של הערכאה הראשונה, אשר נתן ליאהו! את מבוקשה, בוטל.

רקע תחילה - הליגה נגד גזענות ואנטישמיות (LICRA), ארגון יהודי הפועל בצרפת, תבעה את יאהו! ארצות-הברית בפריס, בטענה כי המכירות הפומביות ה- yahoo.com מפרות חוק צרפתי האוסר, בין השאר, על הצגה בפומבי של מזכרות נאציות. בית המשפט הצרפתי השתכנע. במאי 2000 (ושוב בנובמבר אותה שנה) הורה ליאהו! לתכנת מחדש את שרתי התוכן שלה בארצות-הברית ובכל מקום אחר כך שיזהו גולשים מצרפת ויחסמו את גישתם למכירות האסורות. הצו לווה בקנס בסך של 100,000 פרנקים צרפתיים ליום שיושת על יאהו!במקרה שלא תציית לו. יאהו! התחלחלה מהסיכוי שתהיה כפופה לרגולציה בכל מדינה ומדינה שבה נצפה אתר האינטרנט שלה (כלומר, כל מדינה ברחבי תבל). בעקבות זאת החליטה לנקוט צעדי מנע ופנתה לבית משפט פדראלי בקליפורניה בדרישה להצהיר כי לא ניתן לאכוף נגדה את פסה"ד הצרפתי מפני שהוא מנוגד לחוקה האמריקנית ולחוקי ארצות-הברית. בין לבין שינתה את מדיניותה ושוב אינה מתירה מכירת מזכרות כאלה באתרה. האירוגנים הצרפתיים באו בכך על סיפוקם אלא שלא פנו לבית המשפט במולדתם כדי שיבטל את הקנס המרחף מעל יאהו! למקרה שלא תציית לצו.

בית המשפט האמריקאי של הערכאה הראשונה נעתר ליאהו! והכריז שהפסיקה הצרפתית אינה אכיפה בארצות-הברית. פסק-הדין החדש ניתן כעת בערעור על אותה החלטה (קובץ PDF). רוב של שישה מול חמישה שופטים כתב כי כל עוד יאהו אינה משנה שוב את מדיניותה ולפיכך מפרה את הכרעת בית המשפט הצרפתי באופן ודאי, אין זה ברור עד לאן בכלל מגיעה המחלוקת בין הצדדים. דעת הרוב מצאה שחירות הדיבור של יאהו! לא נפגעה באופן מובהק, מפני שלדברי החברה שינתה את מדיניותה מרצונה ולא בשל הפסיקה הצרפתית. מיעוטם של השופטים מצאו ש"צנזורה על דיבור שאנו מוצאים דוחה, אינו עולה בקנה אחד עם התיקון הראשון [לחוקה האמריקאית - ח.ר.] המקודש שלנו. אל לנו להתיר לצו של בית משפט זר לשמש כאמצעי למחוץ דיבור מוגן חוקתית". מקור: CNET News.com.