אירופה: כללים חדשים לטלוויזיה בעידן הדיגיטלי

הצעה לתיקון דירקטיבת "טלביזיה ללא גבולות" משנת 1989 הונחה על ידי מועצת האיחוד האירופי. מטרת התיקון לשפר את הסדרי הרגולציה על שידורי הטלוויזיה ולהתאימם לעידן המודרני. בין היתר מוצע לצמצם במידה ניכרת את המגבלות המוטלות כיום על ספקי שירותים טלוויזיונים ולהעניק להם יותר גמישות במימון תוכן טלויזיוני בעזרת פרסומות חדשניות. עוד מוצע לנקוט ב"נייטרליות טכנולוגית" ולהטיל את אותם הסדרים על כל שידורי הטלוויזיה ושידורי "דמויי טלוויזיה", ללא קשר לפלטפורמה הטכנולוגית שעליה עם מוצעים (לרבות ברשת האינטרנט וברשתות הדור השלישי של הסלולר). מקור: אתר האיחוד האירופי.