נפסק: תניית שיפוט בתקנון אתר ישראלי - בטלה

אולי יעניין אותך גם

תניית שיפוט הקובעת כי בית המשפט המוסמך לדון בסכסוכי הצדדים הוא בתל-אביב, בטלה. כך פסק בית משפט השלום בירושלים ביחס לתקנון אתר המכרז של המדינה (א 6612/05 בש"א 6659/05 המכרז של המדינה בע"מ נ' אבו חצירה). הסיבה - התניה עלולה לגרום לתובעים לוותר על זכות התביעה כשעליהם ליסוע מרחק גדול לממש את זכותם, בפרט כשמדובר בתביעות קטנות. זאת ועוד, היות שגודל האותיות בתקנון אינו עומד בדרישות תקנות הגנת הצרכן - והואיל והפסיקה קבעה שחוזה שאינו עומד בדרישות אלה אינו מחייב את הצדדים - גם מטעם זה צריך לבטל את תניית השיפוט. התוצאה - נפסק שסמכות השיפוט מסורה לבית משפט השלום בירושלים. [תודה להלמו על ההפניה לפסק-הדין].

הערות המערכת: א. לפני שנים התריע הח"מ על אי-התאמתן של אותן תקנות לעולם החוזים המקוונים... כדאי לקרוא לפעמים גם מאמרים מ-1998; ב. נעלמה מכב' השופטת האפשרות הקלה להגדיל את גודל האותיות שעל מסך המחשב (מתפריט View בחר/י ב- Text Size). כדאי לפעמים להציץ בתוכנה; ג. בחוזים שמופיעים על מסך המחשב קשה לשלוט בגודל האותיות שכן הן תלויות ברזולוציה של מסך המשתמש ובגודל הפונטים שהוא עצמו הגדיר לתצוגה ו- ד. תניות שיפוט הן ממילא חסרות תוקף בתביעות קטנות כאמור בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 ("תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין...") כך שאין להקל ראש גם בבדיקת החוק [תודה לעו"ד י. אנגלסמן על האינפוט].