ישראל: פורסם תזכיר חוק מסחר אלקטרוני

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם היום את תזכיר חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ו-2005 להערות הציבור. התזכיר הוכן על בסיס דו"ח ועדת הסחר האלקטרוני שפעלה במשרד המשפטים. בעיקרו הוא מבקש להקנות תוקף לחוזים אלקטרוניים ולעגן בחוק חסינות מסויימת לספקי גישה לאינטרנט. בין הוראות התזכיר החדש: לצד מתן תוקף לחוזים אלקטרוניים נקבע כי אם נדרש בחיקוק גילוי של מידע, ניתן יהיה למלא אחר דרישה זו גם באמצעות מסמך אלקטרוני כל עוד לא נקבע אחרת בחוק. הוראה זו תחול גם על יחסי עוסק-צרכן. יש ליתן הזדמנות הוגנת לעיין בתנאי חוזה אלקטרוני לפני כריתתו. בפרק המסייג אחריות ספקי גישה לאינטרנט נקבע כי ספק גישה לא יישא באחריות לתוכן של צד שלישי, בהתקיים שלושה תנאים ובהם: לא הספק חיבר את התוכן. כן ניתנה חסינות מסויימת בגין אספקת שירותי איחסון זמני (Caching) ואחסנה קבועה (Hosting). תזכיר החוק מבקש למסד עוד הליך של "הודעה והסרה" בישראל ומציע גם מנגנון לחשיפת זהותם של צדדים שלישיים שביצעו באמצעות מערכותיו של ספק עוולה, כדוגמת פירסום לשון הרע.