ישראל: אתר השיתוף lala.co.il מבקש לבטל צו המניעה נגדו

אולי יעניין אותך גם

אתר שיתוף הקבצים lala.co.il הגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה תגובה מפורטת לטענות שהעלו נגדו חברות התקליטים. מפעיל האתר, אמיר טסלר, מבקש מבית המשפט לבטל את הצו שאסר על המשך פעולת האתר. בין הנימוקים הרבים שהעלה בא כוחו, עו"ד יורם ליכטנשטיין: העתקת היצירות על ידי הגולשים היא העתקה מותרת לנוכח הוראת סעיף 3ג' לפקודת זכות יוצרים ולפיכך גם פעילות האתר היא חוקית. "הטעם הפשוט לכך הוא שהחוק התיר זאת וקבע מנגנון לשיפוי המבקשות ביחס לפגיעה בזכויותיהן" [הערת המערכת: סעיף 3ג' מתיר העתקה פרטית וביתי ל"קלטת". מגדר "קלטת" הוחרג במפוש "התקן המיועד לשימוש במחשב". בעלי זכויות היוצרים אמורים לקבל פיצוי בדמות "מס קלטות" - אחוז מסוים מהמס שגובה המדינה על קלטות אנולגיות. לנוכח החרגת "התקן המיועד לשימוש במחשב", בעלי זכויות היוצרים אינם מקבלים פיצוי בגין התקני מחשב הנמכרים בשוק, כדוגמת צורבים, כוננים קשיחים וכו']. עוד סיבות לבקשת הביטול - האתק מתפקד כספריה ציבורית באופן המותר על פי דין; "האתר נכנס בגדר פטור הראוי להיות מוענק לספק שירות (בדומה לדין האמריקאי)" [הערת המערכת: כענין שבעובדה, אין בדין הישראלי פטור כזה]; האתר אינו כולל קבצי סרטים ומסויקה. כולם שמורים במחשביהם האישיים של הגולשים ומצויים ברשת emule; לא ראוי להחיל בישראל את דוקטרינת ההפרה התורמת בדיני זכויות יוצרים [הערת המערכת: אבל העליון החיל אותה בדיני פטנטים - ע"א 1636/98 רב בריח בע"מ נ' בית מסחר לאביזרי רכב חבשוש בע"מ - וכבר יש פסיקה מחוזית שהחילה אותה גם בדיני זכויות יוצרים]; חברות התקליטים השתהו מאד בבקשתן וגם לא הוכיחו את זכויותיהן ביצירות המופרות. גילוי נאות: משרד רביה ושות' מייצג את אקו"ם בתחום האינטרנט. מקור: נענע.