בישראל ובארצות-הברית: הגבלות חדשות בבנקאות מקוונת

אולי יעניין אותך גם

בנקים בארצות-הברית יידרשו להחמיר את התנאים לגישת לקוחות לחשבונותיהם באמצעות האינטרנט. כך מדווח MercuryNews.com. מסוף 2006 תתאפשר הגישה תתאפשר רק באמצעות זיהוי דו-שלבי. זיהוי כזה מערב דבר-מה שהלקוח יודע (לדוגמה: סיסמה) ודבר-מה שיש ללקוח (לדוגמה: טוקן) או דבר-מה שהינו חלק מהלקוח גופו (כגון: טביעת אצבע). הדרישות החדשות נכללות במכתב של ה- Federal Financial Institutions Examination Council האמריקאי לבנקים. הסיבה - התקפות Phishing המשמשות לגניבת סיסמאות גישה ופרטי זיהוי של לקוחות וגזל כספם. המכון האמריקאי ממליץ למוסדות פננסיים גם לפתח דרכים לאיתור המיקום הגיאוגרפי של המתחבר, כדי לסייע בהתמודדות עם מי שחודרים לחשבונות לו להם כדי לגזול מהם כספים. באוגוסט דווחו 13,776 סוגי מתקפות Phishing. גם בישראל יש לכך תקדים ובעקבותיו, מדווח Ynet, הגביל בנק הפועלים את אפשרות הלקוחות להעביר כספים באמצעות חשבונותיהם.