דפים מ'ארכיב האינטרנט' - ראיות קבילות

בית משפט מחוזי ארצות-הברית (אמנם, ערכאה נמוכה) הסכים לקבל תדפיסים מ- Archive.org. התדפיסים מתעדים את הדפים שהיו בעבר באתר אינטרנט מסוים. בית המשפט דחה את הטענה שמדובר בעדות שמיעה והתיר להגיש תצהיר של אחד מעובדי האתר המאמת את נכונות התדפיסים. את Archive.org מפעיל אירגון שלא למטרות רווח ששם לו למטרה לתעד מידע דיגיטלי לשימושם העתידי של חוקרים, מלומדים, סקרנים סתם - וכעת מתברר שגם מחפשי ראיות. בין השאר הוא מאפשר לסרוק גרסאות עבר חלקיות של אתרי אינטרנט. מקור: BoingBoing.