קליפורניה: זכויות קנין גוברות על חופש הביטוי בפרסום קוד מחשב

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון של קליפורניה הפך החלטה קודמת של ערכאה נמוכה (DVD Copy Control Association v. Andrew Bunner) וקבע: ניתן לאסור הצגת קוד-המחשב המפצח את הצפנת ה- DVD מבלי שהדבר יפגע בחופש הביטוי - וזאת כדי להגן על סודות מסחריים הגלומים בהגנה על תקליטורי DVD. "חשיפה של מידע כה טכני [הקוד המפצח - ח.ר.] אינה מוסיפה דבר למחלוקת הציבורית סביב השימוש בתוכנות הצפנה או למאמצי תעשיית ה- DVD להגביל העתקה בלתי-מורשית של סרטים על DVD", נפסק. התיק הוחזר לערכאה הנמוכה כדי לקבוע אם בפועל אמנם נחשפו סודות מסחריים של התובעת. מקור: News.com. פסק הדין המלא נמצא כאן.