קליפורניה: זכויות קנין גוברות על חופש הביטוי בפרסום קוד מחשב

בית המשפט העליון של קליפורניה הפך החלטה קודמת של ערכאה נמוכה (DVD Copy Control Association v. Andrew Bunner) וקבע: ניתן לאסור הצגת קוד-המחשב המפצח את הצפנת ה- DVD מבלי שהדבר יפגע בחופש הביטוי - וזאת כדי להגן על סודות מסחריים הגלומים בהגנה על תקליטורי DVD. "חשיפה של מידע כה טכני [הקוד המפצח - ח.ר.] אינה מוסיפה דבר למחלוקת הציבורית סביב השימוש בתוכנות הצפנה או למאמצי תעשיית ה- DVD להגביל העתקה בלתי-מורשית של סרטים על DVD", נפסק. התיק הוחזר לערכאה הנמוכה כדי לקבוע אם בפועל אמנם נחשפו סודות מסחריים של התובעת. מקור: News.com. פסק הדין המלא נמצא כאן.