ארצות-הברית: ביהמ"ש העליון - מותר לסנן תכנים בספריות ציבוריות

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון של ארצות-הברית פסק כי "החוק להגנת ילדים באינטרנט" (CIPA), המתנה תמיכה פיננסית בספריות ציבוריות בכך שיתקינו תוכנות לסינון תכנים פורנוגרפיים וחומר העלול לפגוע בילדים - אינו נוגד את החוקה. בכך הפך העליון החלטה של ערכאה מחוזית. השופט רנקוויסט שכתב את דעת הרוב קבע: תפקידה המסורתי של ספריה הוא לזהות חומרים בעלי ערך ולהציגם. סינון קטגוריות של תכנים באינטרנט עולה בקנה אחד עם זה. ניתן לדרוש מהספרן ביטול של הסינון ואף כי דרישה כזו עלולה להיות כרוכה במבוכה, "החוקה אינה מבטיחה את הזכות לרכוש מידע בספריה ציבורית בלא כל חשש של מבוכה".