Listen.com: הוזלה במחירי מוסיקה בהורדה - רק 49 סנט לשיר

אולי יעניין אותך גם

האתר 'חותך' את המחיר בשלב זה לשישה שבועות בלבד, בניסיון להעלות את מספר המנויים לשירותיו, מדווח ה- LA Times. לטענתו, המחיר נמוך מהעלות לאתר (במלים אחרות: הוא יפסיד). "הדבר הטוב והרע ביותר שיכול להתרחש הוא שהם כל כך יצליחו שהם כמעט לא יוכלו להרשות לעצמם לחזור ל- 99 סנט [המחיר הנוכחי - ח.ר.]", אומר אנליסט מגרטנר גרופ.