התאחדות המלונות והפדרציה לתקליטים חתמו הסכם לתשלום תמלוגים

התאחדות המלונות בישראל והפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, חתמו באחרונה על הסכם מסגרת בדבר שיעור ותנאי התמלוגים, עבור השמעה פומבית בבית מלון של מוסיקה מוקלטת שלפדרציה זכויות בה. מקור: כתבה בגלובס