ביהמ"ש העליון בארה"ב מאשר הארכת ההגנה על זכויות יוצרים ב- 20 שנה

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון של ארצות-הברית דחה היום את הטענות נגד הארכת תקופת זכויות היוצרים מ- 50 שנה לאחר מות היוצר ל- 70 שנה לאחר מותו. בית המשפט קבע כי החוק המאריך, הוא ה- Copyright Term Extension Act, אינו סותר את ההגנה על חירות הדיבור בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית ואינו חורג מסמכות הקונגרס בחוקה להגן על זכויות יוצרים "לתקופה מוגבלת" וכדי לקדם את ההתפתחות המדעית. בכך סירב בית המשפט להיענות לעתירתו של בעל אתר אינטרנט, Eric Eldred, המפרסם יצירות שהיו לנחלת הכלל לאחר שתקופת ההגנה עליהן תמה. את העותר ייצג פרופ' Lawrence Lessig, הנחשב למשפטן הבולט בתחומו [ELDRED ET AL. v. ASHCROFT, ATTORNEY GENERAL].