הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

הצעת חוק ממשלתית [1680] - בשל מתקפת הטרור והלחימה המתמשכת קיים חשש מפני גישה למידע חזותי המופק ממצלמה נייחת, שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה ואת רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל, וכן את ביטחון המדינה לפי ייעוד שב"כ ותפקידיו. הצעת החוק, בהמשך לתקנות שעת חירום שהותקנו בעניין, מבקשת להסמיך חיילי צה"ל ועובדי שב"כ, בעלי מיומנות נדרשת, לבצע חדירה ופעולה בחומר מחשב, אף ללא ידיעת בעל חומר המחשב, המשמש להפעלת מצלמה נייחת (זאת, משלא ניתן לקבל את הסכמת בעל חומר המחשב לחדירה ולפעולה בחומר מחשב בפרק הזמן הדרוש). הסדרת הנושא בחוק היא לתקופה של 6 חודשים מיום פרסומו [לעיון בתזכיר החוק].